.

MONTSERRAT

 

 

 

Montserrat, terra venerada

muntanya sagrada, cor de la terra catalana.

 

En cada turonet hi ha un angelet

cantant a dolça veu

estenguent el seu cant a tot arreu.

 

En el teu monestir

de caràcter diví

cada dia  s' hi consagra

el pa i el vi.

 

Montserrat, de dia  s'hi sent el cant

d' una dolça melodia

de nit, la pau i el silenci

d' un lloc escollit per la nostra Mare Celestial

on hi va fer el seu palau.

 

Montserrat, el sol es tan resplandent

que ha fet que la teva frent

sigui moreneta, com el rostre de les pagesetes

i pastoretes d' aquestes muntanyetes.

 

Pere Mià Camps

haga clic en el corazón para volver al índice